استاد زری موسوی

مدرس ساز سه تار

فارغ التحصیل رشته موسیقی

مولف کتاب نغمه چکاوک

نوازنده ارکستر تهران به رهبری استاد علیرضا مشایخی