سوگند عباسی

دوره آموزشی:تنبک – سازهای کوبه ای
کارشناسی ارشد پژوهش هنر

اصول اولیه ساز تمبک را در سال 1379نزد حسین کیایی فراگرفت و سپس نزد مرتضی و مجیدیگانه راد و استاد کامبیز گنجه ای راه را ادامه داد.
از جمله فعالیت های هنری وی :
ـ همکاری با گروه موسیقی رادها به خوانندگی استاد غلامعلی پورعطایی و به سرپرستی مرتضی و مجید یگانه راد ازسال 1387 تا کنون و اجراهای متعدد در تهران و شهرستانها
ـ همکاری با گروه موسیقی آذر(بانوان) و اجرهای متعدد با این گروه
ـ همکاری با گروه موسیقی زریاب به سرپرستی جلال پورسعید
ـ همکاری با گروه موسیقی آفاق به سرپرستی حسین کیایی
ـ همکاری با گروه موسیقی چیستا (بانوان)
ـ همکاری با گروه موسیقی حدیث رویا(بانوان)
وهمچنین همکاری با گروه های موسیقی بانوان و اجراهای متعدد در تهران و شهرستانها
ـ همکاری با رادیو نمایش به عنوان نویسنده از سال ١٣٨۴ تا کنون
ـ اجرای موسیقی نمایش ققنوس
ـاجرای نمایش هوای تو
ـاجرای نمایش سرداررشید
ـاجرای نمایش مطبخ خانه ی آقامیر
ـاجرای نمایش مهمان

آثار منتشر شده:
ـ آلبوم موسیقی آن دگر اثری از مرتضی و مجید یگانه راد با آواز استاد غلامعلی پورعطایی
ـ آلبوم موسیقی نوروزانه با آواز استاد محمد منتشری
ـآلبوم موسیقی نوایی اثر مرتضی و مجید یگانه راد با آواز استاد غلامعلی پورعطایی
ـ قطعه ی آونگ سه نوازی کوبه ای
ـ کتاب خط فاصله (مجموعه داستان کوتاه)

طرح درس:دوره سه جلدی محمد اخوان – دوره دوجلدی بهمن رجبی و جزوه های شخصی

روز های دوشنبه در آموزشگاه موسیقی فاصله