کنسرت محسن ابراهیم زاده (تمدید شد)11 تیر – سالن میلاد نمایشگاهخرید بلیت:https://www.iranconcert.com/?ebuy=11222
کنسرت مهدی جهانی (تمدید شد)1 مرداد - برج میلادخرید بلیت:https://www.iranconcert.com/?ebuy=11223
کنسرت محسن ابراهیم زاده (تمدید شد)11 تیر – سالن میلاد نمایشگاهآغاز فروش بلیت:از روز چهارشنبه 29 خرداد، ساعت 14
کنسرت فرزاد فرزین17 تیر - سالن میلاد نمایشگاهآغاز فروش بلیت:از چهارشنبه 29 خرداد، ساعت 11
صفحه1 از142